Muutosneuvottelut | Adinum Koulutusseteli
Jos sinulla on kysymyksiä muutosneuvotteluista ota yhteyttä tai soita 0400 152 802.

Adinum Koulutusseteli on tehokas tapa hoitaa muutosneuvottelut

Koulutusseteli on sähköinen seteli, jolla koulutuksen maksaminen onnistuu
ilmoittautumisen yhteydessä suoraan verkossa.

 

Työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvoite järjestää irtisanottavalle työntekijälle uudelleentyöllistymistä edistävää koulutusta. Parhaiten tämä onnistuu luonnollisesti siten, että työnantaja antaa työntekijän valita, mihin koulutukseen tai valmennukseen hän haluaa osallistua.

 

Lain mukaan valmennus tai koulutus on toteutettava irtisanomisaikana tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisen jälkeen. Adinumin Koulutusseteli on kuitenkin voimassa vuoden ja se on mahdollista ottaa käyttöön jopa muutamassa päivässä. Koulutuskumppaneita, joissa Adinum Koulutusseteliä voi hyödyntää, on satoja ympäri Suomen.

 

Milloin työnantajalla on velvollisuus järjestää muutosturvakoulutus?

Velvoite syntyy silloin kun työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, irtisanominen tapahtuu tuotannollisin ja taloudellisin syin ja kun työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

 

Määräaikaisessa työsuhteessa olleille työntekijöille ja niille työntekijöille, joiden työsuhde on päättymishetkellä kestänyt yhtäjaksoisesti alle viisi vuotta, työnantajalla ei sen sijaan ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää valmennusta tai koulutusta, mutta työnantajat tarjoavat siihen mahdollisuuden usein myös näille.

 

Verovapaa etu

Muutosturvakoulutuksen tai -valmennuksen on vastattava arvoltaan vähintään työntekijän säännöllistä kuukausipalkkaa tai, jos työntekijän kuukausipalkka on toimipaikan keskikuukausipalkkaa pienempi, toimipaikan keskikuukausipalkkaa.

 

Työnantajan työntekijälle lain nojalla järjestämä muutosturvakoulutus on työntekijälle verovapaa etu. Verohallinnon ohjeiden mukaan myös lakisääteistä koulutusta vastaava valmennus tai koulutus voidaan katsoa verovapaaksi.

Verotettavaa tuloa ei muodostu myöskään muusta työnantajan työntekijälle hankkimasta uudelleensijoittumisvalmennuksesta eli ns. outplacement-palvelusta, jonka järjestämisestä sovitaan työsuhteen kestäessä eli ennen irtisanomisajan ja työsuhteen päättymistä. Näin ollen myös työnantajan irtisanotulle tai määräaikaisessa työsuhteessa olleelle vapaaehtoisesti kustantama uudelleentyöllistymistä tukeva koulutus ja valmennus voi olla verovapaa.

Lue lisää Koulutussetelistä täältä.

Koulutuksen tarjoajina useita kumppaneita ja koulutusverkostomme kasvaa koko ajan

Adinum Koulutussetelin kumppaneina on useita koulutusyrityksiä, yliopistoja,
korkeakouluja ja ammattioppilaitoksia. Yhteistyöverkostomme kasvaa koko ajan.

Koulutussetelillä voit maksaa koulutuksia, valmennuksia ja uraan liittyviä verkkotestejä.
Jos koulutuksen järjestäjällä on kanssamme sopimus, maksat Koulutussetelillä suoraan
verkossa ilmoittautumisen yhteydessä. Jos koulutuksen järjestäjällä ei
vielä ole kanssamme sopimusta, ole meihin yhteydessä.