Arbetsgivare | Adinum Koulutusseteli

Arbetsgivare

Utbildningssedeln är den enda innovationen som höjer din arbetstagares motivation för att utveckla sitt kunnande och sig själv.

Utbildningssedeln kan också användas för att uppfylla utbildningsskyldigheten i samband med avslutat arbetsförhållande med den finländska arbetsavtalslagen.

Med Utbildningssedeln betalar arbetstagaren själv för den utbildning eller skolning som han eller hon har valt och du behöver inte längre ordna enskilda utbildningar. Genom att köpa Utbildningssedlar sparar du allas tid och pengar.

Vi rekommenderar att du årligen köper Utbildningssedlar till arbetstagare för 1 500 euro.

Ta kontakt, så berättare vi mer! Tfn 040 4847 033

Motivera din arbetstagare med Utbildningssedeln

Arbetstagaren vet själv bäst hur han eller hon vill utveckla sitt kunnande och hurudan utbildning som behövs för att utveckla kompetensen. Utbildningssedeln motiverar arbetstagaren att satsa på sig själv genom ansvar och frihet.

Utbildningssedeln gör det möjligt för arbetstagaren att på sina egna villkor planera sin utveckling och utbildning för hela karriären oberoende av tid och plats.

Med Utbildningssedeln höjer du arbetstagarens motivation att utveckla sig själv!

Genom självutveckling och upprätthållande av kompetens höjs också arbetstagarens arbetsmotivation. Utbildningssedeln är också en bra anställningsförmån vid sidan av lunch- och kultursedlar!

Skyldighet att ordna utbildning

Med Utbildningssedeln fixar du också skyldigheten att ordna utbildning i enlighet med den finländska arbetsavtalslagen.

Skyldigheten att ordna utbildning berör dig som sysselsätter minst 30 arbetstagare och som ska säga upp en arbetstagare av produktionsrelaterade och ekonomiska skäl. Du ska ordna anställningsfrämjande utbildning för en uppsagd arbetstagare, vars arbetsförhållande har fortsatt i minst fem år.

Lagen förpliktigar till att utbildning ska ordnas inom två månader från att uppsägningstiden tagit slut och att utbildningen ska vara anställningsfrämjande.

Enligt lagen ska utbildningens värde motsvara arbetstagarens månadslön eller arbetsplatsens genomsnittliga månadslön, om den är högre. När du köper Utbildningssedlar för den här summan får arbetstagaren fritt välja de utbildningar och skolningar som han eller hon behöver.

Med Utbildningssedeln gör du den här skyldigheten extern.

Då du köper Utbildningssedlar behöver du inte längre ta hand om saken – vi tar hand om den åt dig!

Ta kontakt, så berättare vi mer! Tfn 040 4847 033