Arbetstagare | Adinum Koulutusseteli

Arbetstagare

Utbildningssedeln är en ny innovation för självutveckling och upprätthållande av kompetens.

Med Utbildningssedeln kan du själv fritt välja utbildning på en tid och plats som passar dig. Naturligtvis bestämmer du redan nu vad du äter och gör med lunch- och kultursedlar, så med Utbildningssedeln bestämmer du hur, var och när du utvecklar ditt kunnande.

Utbildningssedeln är en elektronisk sedeln, som du enkelt använder för att betala utbildningen direkt på webben i samband med anmälningen. Utbildningssedeln är i kraft i 12 månader från köptillfället.

Med Utbildningssedeln kan du betala för utbildningar, skolningar och karriärrelaterade webbtest. Om utbildningsanordnaren har ett avtal med oss betalar du direkt med Utbildningssedeln på webben i samband med anmälningen. Om utbildningsanordnaren ännu inte har ett avtal med oss, ta kontak med oss.

Skyldighet att ordna utbildning vid avslutat arbetsavtal

Blir du uppsagd på grund av produktionsrelaterade och ekonomiska skäl? Har företaget minst 30 anställda? Har ditt arbetsavtalsförhållande fortsatt i minst fem år? Om du svarade ja på alla frågor är arbetsgivaren skyldig att betala för anställningsfrämjande utbildning för dig. Detta är den s.k. skyldigheten att ordna utbildning.

Enligt den finländska lagen ska utbildningens värde motsvara din månadslön eller arbetsplatsens genomsnittliga månadslön, om den är högre. När din arbetsgivare köper Utbildningssedlar för den här summan får du fritt välja de utbildningar och skolningar som du behöver. Detta främjar dina anställningsmöjligheter.

Det lönar sig att ta upp Utbildningssedeln redan vid samarbetsförhandlingarna.

Hur argumenterar man för användningen av Utbildningssedeln för arbetsgivaren?

  • Utbildningssedeln sparar administrativa kostnader – arbetsgivaren behöver inte ordna utbildningar eller betala enskilda utbildningsfakturor
  • Med Utbildningssedeln möjliggör arbetsgivaren arbetstagarens individuella självutveckling
  • Med Utbildningssedeln motiverar arbetsgivaren arbetstagaren att utveckla och upprätthålla sin kompetens