Om oss | Adinum Koulutusseteli

Hejsan!

Utbildningssedelen har fått sin början från idén att förena utbildningsleverantörer med arbetstagare som söker individuell utbildning. Bakom idén finns tanken att arbetstagaren själv vet bäst vilken utbildning han eller hon behöver för att utveckla sitt kunnande i sitt nuvarande jobb och med tanke på den framtida karriären. Arbetsgivaren däremot gynnas när arbetstagaren upprätthåller sitt kunnande och sin arbetsmotivation genom att utbilda sig. Jag anser också att utbildning är en utmärkt anställningsförmån.

På samma gång ville jag lösa den i Finlands lag lagstadgade skyldigheten att ordna utbildning (Arbetsavtalslagen 7:3) vid avslutat arbetsavtalsförhållande på ett positivt sätt för arbetsgivarens och arbetstagarens del. Det är till arbetstagarens fördel då han eller hon kan välja en utbildning som främjar de egna anställningsmöjligheterna. Arbetsgivaren å sin sida uppfyller skyldigheten att ordna utbildning så snabbt och enkelt som möjligt. För dessa ändamål grundade jag Adinum Ab, vars huvudsakliga produkt är Utbildningssedelen.

Min bakgrund i fackföreningsvärlden har hjälpt mig att upptäcka betydelsen av individuella färdigheter, kunnande och utbildning när det gäller arbetstagarens karriär. Det här har haft en inverkan på uppfinnandet av Utbildningssedelen. Det bästa anställningsskyddet är upprätthållandet av det egna kunnandet, som på samma gång höjer arbetsmotivationen och som också förbättrar välbefinnandet i arbetet. När arbetstagarna mår bra syns det utåt till kunderna och förbättrar företagets produktivitet.

För en avskedad person är Utbildningssedlarna som bäst en konkurrensfördel när man söker ett nytt jobb. De kan till exempel användas för att betala för utbildningen av de nödvändiga färdigheter som förutsätts i ett nytt jobb, vilket i sin tur minskar på de kostnader som uppstår för arbetsgivaren vid anställningen av en ny arbetstagare.

När det gällde metod för genomförandet av Utbildningssedelen valde jag en nätbaserad elektronisk lösning. Det här syns också i våra utbildningssamarbetspartners utbud, som förutom traditionella utbildningar som kräver närvaro även erbjuder lösningar i webbkonferensstil. Du behöver inte fysiskt delta i utbildningen, utan i bästa fall kan du delta i utbildning på en tid och plats som passar dig.

Utbildningssedelen gör det möjligt att skaffa utbildning för mycket varierande och olika behov, alltifrån grundläggande yrkesutbildning till högskolestudier. Din arbetsplats använder väl redan Utbildningssedelen?

 


Adinum Ab:s styrelseordförande
JL, TF. Esa Schön